Çerkez Dili ve Edebiyatı Tanıtım 2017

20 Tem

  • Kafkas Dilleri ve Kültürleri
  • Tüm Duyurular

T. C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

LİSANS PROGRAMINI SEÇECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER!

                 

 

1.      Program Hakkında Bilgiler 

Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Örgün Öğretim Program

Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisans programında öğretime başlamıştır.  Düzce Üniversitesi dünyada bir ilke öncülük ederek Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü dâhilinde açtığı Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile dört yıllık Lisans eğitimi vermektedir. 2017-2018 döneminde yeni öğrencilerini alacaktır. TS2 (Türkçe Sosyal2) puan türü ile öğrenci kabul edecek olan Anabilim Dalımızın kontenjanı 20+1 den 30+1 e yükseltildi.
Şu an Anabilim Dalı faaliyetlerinde 5 akademisyen ve 1 araştırma görevlisi görev yapıyor.
Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Akademik Kadrosu:

Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın – Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mira Khachemizova,
Doç. Dr. Mira Unarokova,
Doç. Ruzana Doleva,
Doç. Susana Shkhalakhova ve
Arş. Gör. Semra Yılmaz

Düzce Üniversitesi’nde, Çerkes - Adıge dilini, kültürünü, tarihini ve tarihsel sosyo-kültürel gelişim ve değişimlerini içeren programlarla Anabilim Dalı’ında eğitim-öğretimi sürdürüyorlar. Hocalarımızın verdikleri bilgilere göre, Çerkesçe dilinin yapısı, alfabe farkı ve telaffuzu konusunda, “öğrencilere biraz zor geliyor ama yapabiliyorlar” diye belirtiyorlar. Daha önce hiç bilmeyene öğretmek elbette kolay değil, fakat Çerkes dilini ve kültürünü merak eden herkesin öğrenebileceğini ve bu bölüme gelmelerini istiyorlar. Bölümde Çerkesçe’nin yanında Rusça da öğretiliyor olması nedeniyle çok kapsamlı bir bölüm olduğu için, buradan mezun olan öğrenciler kendilerini çok donanımlı olarak bitirdiklerini görecekler ve hayata avantajlı bir şekilde atılacaklar, diye düşüncelerini belirtiyorlar. Çerkesçe dilinin telaffuzu nedeniyle, ikinci sınıftan itibaren verilecek tarih, kültür, sanat ve sosyolojik değişim-gelişimleri içeren dersleri Çerkesçe ve Türkçe olarak iki dilde veriliyor. Çünkü bu tür konuların içerik olarak derin analizlerinin çok iyi anlaşılması ve kontekstlerin kapsamlı yorumlanması gerekiyor.

2.1.      Programın Amaçları ve Avantajları

Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru soruları soran, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip eden, kendini etkin bir dille ifade edebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak kültürlü öğrenciler yetiştirmek; Türkiye Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Çerkes Dili ve Edebiyatı alanında araştırmalar yapmalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak dilbilimi ve dilin kullanımı üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. Ayrıca Düzce yöresinin kültür özelliklerinin incelenmesine araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Dersler geziler ve görsel ve işitsel malzemelerle desteklenecektir. Programdan mezun olacak öğrenciler diğer üniversitelerin Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümlerinde veya ilgili olabilecek bir bölümde lisansüstü eğitim alarak akademik çalışma yapabilir, akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca devletin ilgili alanlarında istihdam edilebilirler. Medya, yayıncılık, reklamcılık, personel yönetimi, kültür ve turizm bakanlıkları ile insan kaynakları ve sanat yöneticiliği de çalışabilecekleri alanlardır.

2.2.        2017-2018 Güz Yarıyılı Akademik Takvime göre Lisans ve Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları

2.2.1.     Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı - Lisans

Eğitim Dili: Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Eğitim dili Adigece ve Türkçe),  resmi kayıtlı olan Lisans Öğrenci Sayısı 2017-18 Eğitim Yılı: 1. Sınıf: 30+1 kontenjan verildi, 2. Sınıf: 20 öğrenci, 3. Sınıf: 19 öğrenci ve 4. Sınıf 19 öğrenciden oluşan toplam 90 öğrenci kayıtlı olacak.

Formasyon Dersleri: Son sınıf öğrencileri Formasyon Dersleri alabilecekler;  4. Sınıftan Mezun olabilecek öğrenciler, Formasyon Dersleri alabilecek olmaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda çeşitli eğitim kurumlarında bu dili öğretecek öğretmenler olarak görev yapabilecekler. Bu avantajlarla bitiren öğrenciler diğer bölümlerden farklı olarak bir-kaç adım öne çıkarak daha şanslı olabilecekler.

2.2.2.     Yüksek Lisans

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarılında Yüksek Lisans Programı açıldı. İlk dönem 10 öğrenci alındı, ikinci dönem 15 öğrenci ve her yıl 10 veya 15 yeni Yüksek Lisans Öğrencisi alınarak sürekli hale gelecek. Ayrıca, Yüksek Lisans sonrası Doktora yapacak olan başarılı öğrenciler, Rusya Federasyonu - Adige Cumhuriyeti’ndeki Adige Devlet Üniversitesi-Maykop’a gönderileceklerdir. Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı: Bilimsel Hazırlık 15 öğrenci ve 1. Sınıf 10 öğrenci ile kayıtlı olan toplam 25 Yüksek Lisans Öğrencisi vardır.

 

3.            MEZUN OLMA STATÜLERİ ve ÇALIŞMA ALANLARI

Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun olacak olanlar, Çerkes Dili Filoloğu unvanı ile mezun olacaklardır. Mezun öğrenciler Dilbilimi alanında uzman olacaklar ve Eğitim Formasyon dersleri de alarak bu dilin okutulduğu okullarda öğretmenlik yapabilecekler.  Düzce Üniversitesinde öğretilen İngilizcenin yanında Anabilim Dallarında iyi derecede kazandıkları Çerkes Dili’nin yanında Rus Dili öğrendiklerinden, bu yeterlilikleriyle, Türkiye - Rusya Federasyonu ve Rusça konuşulan ülkeler arasında hızla gelişen ve daha kapsamlı gelişmesi beklenen sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli fırsatlara sahip olabileceklerdir. Türkiye - Gürcistan ve Türkiye - Rusya arasında ekonomik ilişkiler yeni geliştiği için, her gün büyüyerek devam ediyor ve ilişkilerin gelişmesiyle büyük fırsatlar sunuyor. Bu alanda ilk kalifiye elemanlar bu bölümde yetişecek ve iş imkânları diğer bölümlere göre çok yüksek ve gelişmeye açıktır. Ayrıca ülkemiz ile Rusça konuşan ilgili ülkenin ticari, ekonomik ve bilimsel alanlarda çalışan firmaların ihtiyacı çok olacak, bu ülkeler arasındaki ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda da görev alabilirler. Filolog olmak isteyen öğrenciler de Dilbilimi ve Toplum dilbilimi alanlarında bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile akademik kariyeri seçebilirler. Bu Anabilim Dallardan mezun olan öğrenciler başta T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumlarında, ilgili birimlerde iş imkânı bulabilecekleri gibi resmi ve özel müzelerde, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili faaliyet gösteren acenteler ve birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir.

 

İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın - Bölüm Başkanı
Arş. Gör. Semra Yılmaz
Düzce Üniversitesi - Fen ve Edebiyat Fakültesi  
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Konuralp Kampüsü – Düzce
E-mail:
fehmialtin@duzce.edu.tr  ve semrayilmaz@duzce.edu.tr
 www.duzce.edu.tr