Gürcü Dili ve Edebiyatı Yandal

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL / YANDAL KONTENJANLARI
AKADEMİK BİRİM PROGRAM ADI
(ANADAL)
PROGRAM TÜRÜ
(YANDAL / ÇİFT ANADAL)
PROGRAM ADI
(YANDAL veya ÇİFT ANADAL)
KONTENJAN
Fen Edebiyat Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Gürcü Dili ve Edebiyatı Yandal Programı Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, İngilizce Öğretmenliği, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe 4
         

 

 

 

 

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜM

BÖLÜM KURULU KARARI

 

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

TOPLANTI TARİHİ

09

8

09/08/2021

 

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Kurulu Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN başkanlığında 09.08.2021 tarihinde toplanarak Üniversitemiz Rektörlüğü 51848 sayılı 30.06.2021 tarihli yazısıyla iletilen Üniversitemiz Senatosu 2021/55 nolu kararı çerçevesinde 2021-2022 yılı Güz döneminde Bölümümüzün Gürcü Dili ve Edebiyatı ABD Yandal Programı açılması hususuna ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.

 

TOPLANTIYA KATILANLAR                              TOPLANTIYA KATILMAYANLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altın (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mira Khachemizova

Doç. Dr. Ruzana Doleva   

Doç. Dr. Shorena Lomaia

Dr. Öğr. Üyesi Saida Abregova

 

Karar No: 2021/7 (Yandal Programı)

 

2021-2022 yılı Güz döneminde Bölümümüzde Yandal Programı açılmasının uygun olduğuna ve Yandal yapmak isteyen öğrencilerin Ek-1’de belirtilen şartlar ile Ek-2’de belirtilen dersleri almasının uygun olduğuna,

Oy birliği / Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Mira Khachemizova                                      Doç. Dr. Ruzana Doleva                                                                    

                      Üye                                                                       Üye

 

Doç. Dr. Shorena Lomaia                                            Dr. Öğr. Üyesi Saida Abregova

                    Üye                                                                          Üye

                                                                                                                                                                                                                

EK-1: Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü – Gürcü Dili ve Edebiyatı ABD Yandal Programı Öğrenci Kabul Şartları

1) Yandal Programına başvuracak öğrencilerin Üniversitemiz Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, İngilizce Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümlerinden olmasına

2) Yandal Programına kabul edilecek öğrenci sayısının her yarıyılda en fazla 4 olmasına

3) Yandal Programına kabul edilen öğrencilerin toplam 6 adet (24 kredilik 34 AKTS’lik) ders almasına

4) Yandal Programına kabul edilen öğrencilerin EK-2’de belirtilen dersleri almasına

5) Yandal Programına başvuracak öğrencilerin en az 3. yarıyıl, en fazla 5. yarıyıl döneminde olmalarına ve başvurularını ilgili dönem başında yapmalarına dikkat edilmelidir.

 

EK-2: Tarih Bölümü Yandal Programı Dersleri

1. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

GDE 101

Gürcüce Okuma Yazma I

6

0

6

8

TOPLAM

6

0

6

8

2. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

2

GDE 102

Gürcüce Okuma Yazma II

6

0

6

8

TOPLAM

6

0

6

8

3. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

3

GDE 105

Gürcüce Dilbilgisi I

4

0

4

6

TOPLAM

4

0

4

6

4. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

4

 GDE 106

Gürcüce Dilbilgisi II

4

0

4

6

TOPLAM

4

0

4

6

5. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

5

GDE 209

Gürcistan Tarihi I

2

0

2

3

TOPLAM

2

0

2

3

6. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

6

GDE 210

Gürcistan Tarihi II

2

0

2

3

TOPLAM

2

0

2

3

7. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

24

34