Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için dört yıllık eğitim-öğretim dönemleri içerisinde yer alan derslerden başarılı olunması şarttır. Derslerden başarılı olma ölçütü öğrencinin vize ve final sınavlarından alacağı notlar ile belirlenir. Ayrıca, derslerde kendilerinden beklenen, projeleri hazırlama, yaratıcı yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalara katılım gibi görevleri yerlerine getirmeleri de mezuniyet için bir gösterge olacaktır. Programdan mezun olabilmek için, en az/ minimum 146 kredi ders almaları gerekmektedir.