Mezuniyet Koşulları

Lisansüstü programdan mezun olabilmek için bir seminer dersi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile diğer dersleri başarı ile tamamlamak gerekir.