Program Hakkında

Çerkez Dili ve Edebiyatı/Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü programının amacı, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntemi ve disiplini kazanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru soruları soran, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip eden, kendini etkin bir dille ifade edebilen, sadece Türkiye’de değil; yurt dışında da başarılı olacak kültürlü öğrenciler yetiştirirken; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Çerkez Dili ve Edebiyatı alanında lisansüstü düzeyde araştırmalar yapmalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak dilbilim ve dilin kullanımı üzerinde çalışırken öğrencilerin eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çerkez Dili ve Edebiyatı/Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, çağın ve ilerleyen teknolojinin imkânlarını kullanarak öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Çerkez(Gürcü) dili ve Çerkez(Gürcü) edebiyatı alanlarında aldıkları eğitimini en etkin biçimde aktarmalarını hedefler. Bir başka hedefi de diğer bilimlerle (gerek sosyal bilimler gerekse fen bilimleri) olan ilişkilerini en üst seviyede tutarak disiplinler arası çalışmaların sayısını ve kalitesini artırarak bu konuda önemli bir şekilde hissedilen eksikliği gidermektir.