Kayıt Kabul Şartları

Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavından en az 610 puan almış olması,
•    YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi bulunması gerekir. Gerekli sınav sonuç belgesi olmayan adayların, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması istenir.
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması gerekmektedir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.