Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız, akademisyenliğin yanı sıra çevirmenlik, yazarlık, editörlük gibi mesleklerde ve turizm sektörü, bakanlıklar, bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi kültür ve edebiyat bilgisi gerektiren alanlarda çalışabilirler. Akademik kurumlardaki mesleklere ek olarak, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.