Çerkez Dili ve Edebiyatı Yandal

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL / YANDAL KONTENJANLARI
AKADEMİK BİRİM PROGRAM ADI
(ANADAL)
PROGRAM TÜRÜ
(YANDAL / ÇİFT ANADAL)
PROGRAM ADI
(YANDAL veya ÇİFT ANADAL)
KONTENJAN
Fen Edebiyat Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Çerkez Dili ve Edebiyatı Yandal Programı Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, İngilizce Öğretmenliği, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe 4
         

 

 

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM KURULU KARARI

 

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

TOPLANTI TARİHİ

08

7

09/08/2021

 

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Kurulu Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN başkanlığında 09.08.2021 tarihinde toplanarak Üniversitemiz Rektörlüğü 51848 sayılı 30.06.2021 tarihli yazısıyla iletilen Üniversitemiz Senatosu 2021/55 nolu kararı çerçevesinde 2021-2022 yılı Güz döneminde Bölümümüzün Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD Yandal Programı açılması hususuna ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.

 

TOPLANTIYA KATILANLAR                                TOPLANTIYA KATILMAYANLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altın (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mira Khachemizova

Doç. Dr. Ruzana Doleva   

Doç. Dr. Shorena Lomaia

Dr. Öğr. Üyesi Saida Abregova

 Karar No: 2021/7 (Yandal Programı)

2021-2022 yılı Güz döneminde Bölümümüzde Yandal Programı açılmasının uygun olduğuna ve Yandal yapmak isteyen öğrencilerin Ek-1’de belirtilen şartlar ile Ek-2’de belirtilen dersleri almasının uygun olduğuna,

Oy birliği / Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı

 

 

Prof. Dr. Mira Khachemizova             Doç. Dr. Ruzana Doleva                                                                     

                      Üye                                         Üye

 

Doç. Dr. Shorena Lomaia                  Dr. Öğr. Üyesi Saida Abregova

                    Üye                                           Üye

 

EK-1: Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü – Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD Yandal Programı Öğrenci Kabul Şartları

1) Yandal Programına başvuracak öğrencilerin Üniversitemiz Gürci Dili ve Edebiyatı ABD, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, İngilizce Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümlerinden olmasına

2) Yandal Programına kabul edilecek öğrenci sayısının her yarıyılda en fazla 4 olmasına

3) Yandal Programına kabul edilen öğrencilerin toplam 6 adet (24 kredilik 34 AKTS’lik) ders almasına

4) Yandal Programına kabul edilen öğrencilerin EK-2’de belirtilen dersleri almasına

5) Yandal Programına başvuracak öğrencilerin en az 3. yarıyıl, en fazla 5. yarıyıl döneminde olmalarına ve başvurularını ilgili dönem başında yapmalarına dikkat edilmedir.

 

EK-2: Tarih Bölümü Yandal Programı Dersleri

1. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

CER 101

Çerkezce Okuma Yazma I

6

0

6

8

TOPLAM

6

0

6

8

2. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

2

CER 102

Çerkezce Okuma Yazma II

6

0

6

8

TOPLAM

6

0

6

8

3. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

3

CER 105

Çerkezce Dilbilgisi I

4

0

4

6

TOPLAM

4

0

4

6

4. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

4

 CER 106

Çerkezce Dilbilgisi II

4

0

4

6

TOPLAM

2

0

2

6

5. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

5

CER 209

Çerkez Tarihi

2

0

2

3

TOPLAM

2

0

2

3

6. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

6

CER 210

Çerkez Kültürü

2

0

2

3

TOPLAM

2

0

2

3

7. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

24

34